VÅR. SCENE. FEST!

VÅRSCENEFEST – 25. – 30. april 2016

Menneske nok?
Medmenneske nok?
Er du menneske nok? Er et menneske nok?

Verden krymper, det som skjer på andre siden av jorda, skjer ikke lenger langt borte. Informasjon vandrer raskt og i en en globalisert verden, angår det som skjer i det fjerne også oss. Samtidig har vi aldri vendt blikket så mye innover, brukt så mye tid på å utforske og utvikle oss selv, aldri før har det blitt tatt så mange selvportrett.

Vårscenefest 2016 kunne ha prøvd å favne over de store temaene; flyktningestrømmer, religiøse og politiske motsetninger og de langvarige konfliktene som blir mer og mer påtagelige, også for oss her vi bor. Men årets festival setter Mennesket – individet – i fokus. Vårscenefest 2016 presenterer forestillinger, kunstnere, individer som utforsker problemstillinger knyttet til den egne identiteten; mental helse, feminisme, querness, kropp, etikk og skyld. Er det noe? Vi tror det. Fordi det er gjennom å forstå andre mennesker at vi forstår verden. Og for å forstå andre mennesker, må vi forstå oss selv.

Velkommen!

Bli med og del dine Vårscenefest-øyeblikk på Instagram – #vårscenefest