ECONOMIC THEORY FOR DUMMIES – Amund Sjølie Sveen (N)


Event Details


Economic theory for Dummies er en forestilling som går sin seiersgang på programmerende scener i Europa akkurat nå, en enkel innføring i økonomi og om bakteppet for dagens økonomiske virkelighet.

De økonomiske teoriers retorikk er til stede i vår bevissthet og i media, men virkeligheten er mange steg foran. Dessuten er kulturen langt foran naturen i utvikling. Våre følelser og instinkter er utviklet over tusenvis av år, formet i en verden preget av knapphet, farer og behov for kortsiktig tenkning. Virker disse mekanismene imot oss i dag, når vi nå lever i sammenlignbar overflod og trygghet, med et vesentlig behov for langsiktig tenkning? Og hva sier teoriene?

Prosjektet er et lite bidrag til offentlighetens behov for ta makten tilbake i det økonomiske feltet. Vi trenger å forstå terminologien for å kunne bidra politisk. Vi trenger å være i stand til å skille politikk fra naturlover, og samtidig forstå sammenhengen mellom økonomi og økologi. Vi trenger et lynkurs i økonomisk teori for dumskaller.

Musikeren Amund Sjølie Sveen formidler komplekse sammenhenger på en klar, kommunikativ og underholdende måte. Han utnytter multimediakunsten til det ytterste. Ja, selv instrumentene han spiller på er stemt til emnet.

We all know money isn´t everything
We all know we can´t buy happiness
We all know the rich are getting richer and the poor are getting poorer
We all know the earth is about to roll over the cliff
We all know it probably would be good to change a few things around
We all love our new iPhones

Hør Amund Sjølie Sveen snakke om forestillinga

Mer om Economic theory for dummies her