Goebbels’ Lesson (DK)


Event Details


Scroll down for English text

Goebbels’ Lesson
av Rhea Leman

(Spilles på engelsk/ IN ENGLISH)

Året er 2017. Dr. Joseph Goebbels, mesterhjernen bak Hitlers Tyskland, ”lever” ”livet” i limbo i Führerbunkeren hvorfra han kringkaster sitt daglige propagandaprogram via Radio Free Goebbels. Hans engasjement for Det tredje rikets filosofi er sterkere enn noensinne, nå som våre land og kulturer blir utvannet av de enorme tilstrømmingene av uønskede utlendinger.

Vi møter Dr. Goebbels på en merkedag – lanseringen av hans nye super-duper radioprogram for unge voksne; ”Jo, Jo Jugend”, hvor Doktoren konsentrerer seg om å formidle Det tredje rikets hvem, hva og hvor til sitt unge publikum. Alt går smertefritt, når et levende publikum brått står foran ham. Dr. Goebbels’ drøm er endelig gått i oppfyllelse – rekrutteringen begynner.

GOEBBELS’ LESSON tar opp problematikken rundt fremmedfrykt, gruppepress, makten og farene i individuell tenking, personlig og politisk ansvar. Den er en interaktiv forestilling hvor publikum enten lytter til og følger Dr. Joseph Goebbels’ ordre, eller blir etterlatt til å dvele ved sine egne frie tanker.

Forestillingen er en time lang, spilles på engelsk, og følges av en ettersnakk med Rhea Leman (manus, regi) og Ina-Miriam Rosenbaum (Dr. Joseph Goebbels).

Mandag 24. april, 18:30
Rådstua Teaterhus, Provisoriet
Etterpåsnakk etter forestillingen

Goebbels’ Lesson
By Rhea Leman (DK)

It’s 2016. Dr. Joseph Goebbels, the mastermind behind Hitler’s Germany, is “alive” and “well”, living in limbo down in the Führerbunker where he sends his daily propaganda program via Radio Free Goebbels.

Dr. Goebbels’ commitment to the philosophy behind the Third Reich is stronger than ever now that our countries and cultures are being polluted by the enormous influx of unwanted foreigners.

We meet Dr. Goebbels on a special day – the launching of his new, super-duper, radio program for young adults; “Jo, Jo Jugend” where Dr. Goebbels will concentrate on teaching the how, the whys and the whens of the Third Reich. The launch is going smoothly when suddenly a real, live audience of young adults appears before his very eyes. Dr. Goebbels’ dream has finally come true. The recruiting begins.

GOEBBELS’ LESSON raises the issues of xenophobia, group pressure, the power and danger of individual thinking, personal and political responsibility – all of these issues are raised in this interactive performance where the young adults either listen and follow Dr. Joseph Goebbels’ orders or are left alone to stew in their own free thinking.

A Q&A with Rhea Leman (writer and director) and Ina-Miriam Rosenbaum (Dr. Joseph Goebbels) will follow the performance.

Monday 24. April, 18:30
Rådstua Teaterhus, Provisoriet
Aftertalk after the performance