How hard can it be? (NO/IL)


Event Details


Scroll down for English text
Foto: Lena Khodoun

HOW HARD CAN IT BE?
Av Y to C Dance (NO/IL)

I HOW HARD CAN IT BE? danser Yaniv Cohen og Asher Lev til Cohens dokumentarfilm Jerusalem, laget med håndholdt kamera. I filmen spør han Jerusalems innbyggere om hvorfor byen er viktig for dem. HOW HARD CAN IT BE? går provokativt til verks med å bryte opp og ned flere av vår tids mektigste symboler med en grunnleggende tro på at humor kan rive murer og blottstille det menneskelige og absurde i traumatiske hendelser.

Symboler går forut for menneskelig språkdannelse. De har blitt brukt til å gi oss en forståelse av hvem vi er og hvor vi hører til, og har blitt misbrukt fra første stund. De har blitt brukt som påskudd for å starte kriger og til å skape fred, for å bygge og ødelegge. Symboler kan være komplekse, de utvikles over tid og kan uttrykke flere virkeligheter, på godt og vondt.

Som israelsk jøde i Norge har Cohen både nær kjennskap og en tilskuerrolle til situasjonen i Midtøsten. Israel-Palestina-konflikten og Den Arabiske Våren er konflikter som presenteres gjennom utstrakt bruk av symboler, generaliseringer av personlige opplevelser og til og med av romantiserende fortolkninger av det groteske. HOW HARD CAN IT BE? er en kjærlighetserklæring til symbolenes by fremfor noen, som konfronterer dens virkelighet med en hard kritikk av religion, og taler for en omfattende multikulturalisme og anerkjennelse av den andre.

Konsept & Koreografi: Yaniv Cohen. Skapende utøvere: Asher Lev, Yaniv Cohen. Kunstnerisk støtte: Andrea Spreafico. Lysdesign: Martin Flack. Lyddesign/miksing: Danni Tzchori. Kostymedesigner: Line S. Maher. Film cowboys i Jerusalem: Lena Khodoun. Film Jerusalem: Yaniv Cohen. Klipp, video og scenografi: Yaniv Cohen. Co-produsert av BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Machol Shalem.

Torsdag 27. april, 21:00
Rådstua Teaterhus, Provisoriet
Etterpåsnakk etter forestillingen

HOW HARD CAN IT BE?
By Y to C Dance (NO/IL)

HOW HARD CAN IT BE? is a dance commentary on people’s statements about Jerusalem collected with a hand held video Camera. In the film, Cohen asks the inhabitants of Jerusalem why the city is important to them. HOW HARD CAN IT BE? provocatively breaks down the importance of the topic by reading through the grotesque of spaghetti westerns aesthetics, with a fundamental belief that humour can tear down walls and expose the human and the absurd in traumatic events.

Symbols have been in the use of man since the beginning of time. As soon as man created and used symbols he also misused them. Symbols have been used as pretext for starting wars and for making peace, to construct and to destroy. Symbols can be complex and their meaning can evolve as the individual or culture evolves, migrant and integrate.

An Israeli Jew in Norway, Yaniv Cohen has both close knowledge of and the role of a spectator to the situation in the Middle East. The Israel-Palestine conflict and the Arab Spring are conflicts that are presented largely through extended use of symbols, generalisations of personal experience and even romantic interpretations of the grotesque. HOW HARD CAN IT BE? is a declaration of love to the city of symbols if there ever was one, which confronts its reality with unmasked criticism of religion, and speaks for extensive multiculturalism and acknowledgement of the other.

Concept & choreography: Yaniv Cohen. Co-creating performers: Asher Lev, Yaniv Cohen. Artistic support: Andrea Spreafico. Light design: Martin Flack. Sound design/mixing: Danni Tzchori. Costume designer: Line S. Maher. Film cowboys in Jerusalem: Lena Khodoun. Video Jerusalem: Yaniv Cohen. Video editing and scenography: Yaniv Cohen. Co-produced by BIT Teatergarasjen, Carte Blanche and Machol Shalem.

Thursday 27. April, 21:00
Rådstua Teaterhus, Provisoriet
Aftertalk after the performance