I went mental and all I got was this lousy T-shirt | the vacuum cleaner (UK)

Scroll down for English text.

Vårscenefest Tromsø Scenekunstfestival 2016 er stolte over å kunne presentere the vacuum cleaner (UK) med ikke bare en, men to forestillinger under årets festival; forestillingen Mental, og det performative foredraget I went mental and all I got was this lousy T-shirt. (Se eget arrangement for info om Mental.)

I løpet av de seneste 10 årene har enmanns kunstner- og aktivistkollektiv the vacuum cleaner vakt internasjonal oppsikt med sine mangfoldige opprør i form av gatekunst, performance og nettbasert ugagn. I den samme perioden har han også kjempet med alvorlige psykiske lidelser, og de siste to årene har dette blitt omdreiningspunktet for hans arbeid (og liv).

I denne uformelle presentasjonen snakker the vacuum cleaner om nylige, nåværende og fremtidige prosjekter som sammenfatter hans kunstneriske praksis med radikale tilnærminger til egen og andres nevromangfold og psykiske helse.

Samtalen er opprinnelig utformet på bestilling fra Nottingham Contemporary.

Det arrangeres etterpåsnakk direkte etter forestillingen.

 

Om kunstneren

the vacuum cleaner er et kunstner- og aktivistkollektiv bestående av én person.

Han arbeider først og fremst med intervensjonsbaserte forestillingsprosjekter, video og på nett, med fokus på forbrukskultur, klimaendringer og mental helse. Hans arbeid har blitt vist over hele Storbritannia, blant annet på bestilling fra Tate Modern, Institute of Contemporary Arts og Liverpool-biennalen, så vel som BBC, Channel 4 og den europeiske kulturkanalen Arte. Han presenterer regelmessig arbeidet sitt internasjonalt, både i det offentlige rom og ved gallerier og andre visningsarenaer for kunst.

the vacuum cleaner er tilknyttet Artsadmin og er medgrunnlegger av the Laboratory of Insurrectionary Imagination (2004 – 2009).

www.thevacuumcleaner.co.uk 

 

I went mental and all I got was this lousy T-shirt
the vacuum cleaner (UK)

Vårscenefest Tromsø Performing Arts Festival 2016 are proud to present the vacuum cleaner (UK) with not only one, but two performances at the festival; the performance Mental, and the performative artist talk I went mental and all I got was this lousy T-shirt. (See separate event for information about Mental.)

Over the last 10 years artist and activist collective of one, the vacuum cleaner, has become semi-notorious for his acts of street brandalism, performance interventions and online pranks. Yet during this time he has also battled with severe mental illnesses and over the last two years this has become the focus of his work (and life).

In this informal presentation he presents recent, current and future projects that have blended his practice with radical approaches to his own and others neurodiversity and mental health.

This performative artist talk was originally commissioned by Nottingham Contemporary.

There will be an after talk directly after the performance.

About the artist

the vacuum cleaner is an art and activism collective of one.

He works predominantly with intervention based performances, videos and online with a focus on consumerism, climate change and mental health. His work has been exhibited throughout the UK including commissions from Tate Modern, ICA and Liverpool Biennial as well as BBC4, Channel 4 and Arte. He regularly presents work internationally both on the streets and in art spaces.

the vacuum cleaner is an Artsadmin Associate Artist and a co-founder of the Laboratory of Insurrectionary Imagination (2004 – 2009).

www.thevacuumcleaner.co.uk

Mental - the vacuum cleaner - 3_credit_Hannah-Hull
Foto: Hannah Hull