KINDER K – av Kristofer B. Grønskag (N)


Event Details


I 1939 i Tyskland fødes Gerhard Herbert Kretschmar. 156 dager senere blir han det første barnet som avlives i nazistenes eutanasiprogram. I dag skal HAN og HUN få sitt første barn.

Fostervannsprøven viser at noe er annerledes… KINDER K er et stykke som fører sammen to historier om menneskeverd.

Forestillinga vises også 1. mai kl. 15.00.
Om bakgrunnen for stykket skriver Kristofer Blindheim Grønskag:

Da jeg skrev Kinder K bodde jeg i København. I Danmark raste det en debatt i media som omhandlet tidlig fostervannsprøver for gravide. Statistikker viste at etter  at dette ble innført hadde antall fødte barn med sykdom, i all hovedsak down syndrom, falt med nær 80% på bare noen få år. På den ene siden av debatten advarte man mot ”sorteringssamfunn”, på den andre advarte man mot ”blåøyd naivisme” og ”kvinnens valgfrihet”. Begge sider hadde gode poeng, men likevel talte tallene for seg: antallet mennesker født med down syndrom var enormt redusert. Dette er en beskjed til samfunnet jeg overhodet ikke er komfortabel med.

Samtidig som debatten raste i Danmark, var jeg på en reise i Tyskland. I Berlin besøkte jeg museet Topographie des Terrors som dokumenterer naziregjeringens terror mot den sivile befolkningen. Her oppdaget jeg en sak som av nazistene hadde fått kodenavnet ”Kinder K”. Dette var historien om barnet Gerhard Herbert Kretschmar. I museet hang to brev i en glassmonter. Det ene var brevet var fra Kretschmars foreldre, hvor de ba naziregjeringen om tillatelse til å drepe sitt eget barn. De mente det ikke var ”et verdig liv”. (Barnet hadde mest sannsynlig epilepsi, var blind og manglet flere lemmer.) Det andre brevet var dekretet fra Adolf Hitler som beordret igangsettingen av ”Aktion T4” som skulle bli starten på nazistenes eutanasiprogram, som viste seg å skulle bli en systematisk utrydning av psykisk syke, psykisk- og fysisk utviklingshemmede og homofile.

 Dette er bakgrunnen for stykket som forsøker å være innlegg i en debatt som er vond og vanskelig, men svært viktig.

Kinder K var ett av vinnermanusene i Norsk Dramatikkfestival, og ble vist under festivalen der i 2013.

Kristofer Blindheim Grønskag er dramatiker og universitetslektor med en mastergrad i Drama og Teater fra NTNU. Har skrevet et titalls dramatiske verker, både for barn og voksne med premierer både i Norge og Danmark. Hans stykke DEN ELSKEDE vant juryens bronsepris under Amsterdam Fringe 2012 og skal spilles på samme festival i år. Stykket vant i tillegg tredeplass i Norsk Teaterråds manuskonkurranse 2012. KINDER K vant andreplass i Norsk Teaterråds manuskonkurranse 2012. Grønskag har tilknytning til dramatikerfellesskapet Propellen.

På scenen: Axel Aubert og Ida Løken
Regi: Øystein Ulster Brager

Produsert med støtte fra: Dramatikkfestivalen, Stiftelsen Fritt Ord og Senter for studier av Holcaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)