Las Cajas (CO)


Event Details


Scroll down for English text

Las Cajas
av Nene (CO)

Brått, med en svær stabel tunge esker i armene, dukker en passe uforutsigbar type opp. Det er Nene, en leken, absurd og kaotisk gategjøgler med sterk tilstedeværelse og stort sirkustalent.

Ut av boksene springer en parallell og irrasjonell verden, hvor Nene etablerer kontakt med publikum, spesielt barn, ved å utfordre reaksjonsmønstrene deres.

Akrobaten, gjøgleren, skuespilleren og kroppskunstneren Raul ”Nene” Vargas Torres, kommer opprinnelig fra Bogota i Colombia. I hans særegne, uortodokse blanding av disipliner, er kreativiteten det sentrale elementet.

Vargas Torres har vunnet priser for flere av sine forestillinger, blant annet enmannsshowet ”Foglio Bianco” på den italienske Festival delle arti Young Station (2012) og ”Yo Soy Ustedes” på Festival Arena…der Jungen Künste, Tyskland (2013). Han har jobbet med ulike sirkus-, danse- og teaterkompani, blant annet det internasjonale ”Clowns Without Borders” som tilbyr et morsomt avbrekk til spesielt barn i konfliktområder.

I tillegg til å reise rundt med forestillingene sine, er Raul Vargas Torres lærer ved Kunstakademiet i Bogota, og instruktør på verksteder i fysisk teater og akrobatikk både i Venezuela, Ecuador, Mexico og Sveits – og i Tromsø.

Showet passer for hele familien. Det er gratis og varer i 50 min.

Utøvere: Raul Vargas Torres & Selina Thuering. Konsulent: Angela Castillo. Kostyme: Adriana Canal. Foto: Julio López

Tirsdag 25. april kl. 12:00 på Stortorget
Onsdag 26. april kl. 12:00 på Stortorget
Fredag 28. april kl. 16:00 på Jekta Storsenter
Lørdag 29. april kl. 12:00 på Stortorget

Las Cajas
By Nene (CO)

An unpredictable character burst in the street carry on a bunch of heavy boxes. This is Nene, a playful, absurd and chaotic character with a strong physicality and full of circus skills, who by the action of opening his boxes creates a delirious and ambiguous world, bringing the audience through different states, reactions, no-reactions; creating so, a particular way to create a dialogue with the public, especially with children.

The acrobat, juggler, actor, and performance artist Raul “Nene” Vargas Torres originally comes from Bogotá in Colombia. In his personal, unorthodox mixture of disciplines, creativity is the central element.

Vargas Torres has won several awards for his performances, amongst others his one man show “Foglio Bianco” at Italian Festival delle arti Young Station (2012) and “Yo Soy Ustedes” at Festival Arena der Jungen Künste in Germany (2013). He has worked with numerous circus-, dance- and theatre companies, amongst others international “Clowns Without Borders” which offers a light hearted break for children in areas of conflict.

In addition to traveling the world with his performances, Raul Vargas Torres teaches at the Arts Academy in Bogotá, and teaches workshops in physical theatre and acrobatics in Venezuela, Ecuador, Mexico, Switzerland – and Tromsø.

The show is suitable for the whole family. It is free of charge and lasts for approximately 50 minutes.

Performers: Raul Vargas Torres & Selina Thuering. Ouside eye: Angela Castillo. Costume: Adriana Canal. Photo: Julio López

Tuesday 25. April, 12:00 at Stortorget
Wednesday 26. April, 12:00 at Stortorget
Friday 28. April, 16:00 at Jekta Storsenter
Saturday 29. April, 12:00 at Stortorget