Mental | the vacuum cleaner (UK)


Event Details

This event finished on 28 April 2016


 

Scroll down for English text.

«One of the most powerful portraits of creativity and depression I’ve ever seen… a heart-rending journey.» RealTime Arts

«Leaves you lost for words» The Herald

«Raw, open, powerful… entirely devoid of a sense of self-preservation» The Guardian

«This essential show is a fascinating, stigma smashing experience» The Scotsman

”Domestic Extremist”, ”svært forstyrret”, ”Borderline”, ”en virkelig og nær trussel” er eksempler på beskrivelser av ham fra politi, helse- og rettsvesen.

Han foretrekker betegnelsen Mental.

Etter 13 år som fredløs og innlagt pasient, presenterer kunstneraktivist the vacuum cleaner en selvbiografisk forestilling fortalt gjennom egne psykiatriske journaler, etterretningsfiler fra politi og informasjon samlet inn gjennom personopplysningsloven.

Forestillingens innhold kan oppleves sterkt, og passer for voksne over 16 år.

Av og med: the vacuum cleaner
Regikonsulent: Kim Noble
Produsert av: Hannah Hull
Turnéprodusent: Amy Hicks
Design: Sophie Nathan
Opprinnelig skapt i samarbeid med: Tania El Khoury
Mental er produsert med støtte fra Arts Council England, Artsadmin og In Between Time

Om kunstneren

the vacuum cleaner er et kunstner- og aktivistkollektiv bestående av én person.

I løpet av det seneste tiåret har enmanns kunstner- og aktivistkollektiv the vacuum cleaner vakt internasjonal oppsikt med sine mangfoldige opprør i form av gatekunst, performance og nettbasert ugagn. I den samme perioden har han også kjempet med alvorlige psykiske lidelser, og de siste to årene har dette blitt omdreiningspunktet for hans arbeid (og liv).

Han arbeider først og fremst med intervensjonsbaserte forestillingsprosjekter, video og online, med fokus på forbrukskultur, klimaendringer og mental helse. Hans arbeid har blitt vist over hele Storbritannia, blant annet på bestilling fra Tate Modern (London), Institute of Contemporary Arts og Liverpool-biennalen, så vel som BBC, Channel 4 og den europeiske kulturkanalen Arte. Han presenterer regelmessig arbeidet sitt internasjonalt, både i det offentlige rom og ved gallerier og andre visningsarenaer for kunst.

the vacuum cleaner er tilknyttet Artsadmin og er medgrunnlegger av the Laboratory of Insurrectionary Imagination (2004 – 2009).

 

Mental
the vacuum cleaner (UK)

The Metropolitan Police call him a Domestic Extremist. The NHS have described him as ‘highly disturbed’ and labelled him with Borderline Personality Disorder. ‘A real and present threat to the safe running of our lawful business’ is how E.ON described him at the Royal Courts of Justice.

He prefers the term Mental.

After 13 years of being an outlaw and inpatient, artist activist ‘the vacuum cleaner’ presents an autobiographical performance told through his psychiatric records, police intelligence files and corporate injunctions collected through the Data Protection Act.

This show contains material some may find challenging, and is not suitable for people under the age of 16.

Created performed by: the vacuum cleaner
Additional Direction: Kim Noble
Produced by: Hannah Hull
Touring producer: Amy Hicks
Designed by: Sophie Nathan
Originally developed with: Tania El Khoury
Mental was made with support from Arts Council England, Artsadmin and In Between Time

About the artist

the vacuum cleaner is an art and activism collective of one.

Over the last decade, artist and activist collective of one, the vacuum cleaner, has become semi-notorious for his acts of street brandalism, performance interventions and online pranks. Yet during this time he has also battled with severe mental illnesses and over the last two years this has become the focus of his work (and life).

He works predominantly with intervention based performances, videos and online with a focus on consumerism, climate change and mental health. His work has been exhibited throughout the UK including commissions from Tate Modern, ICA and Liverpool Biennial as well as BBC4, Channel 4 and Arte. He regularly presents work internationally both on the streets and in art spaces.

the vacuum cleaner is an Artsadmin Associate Artist and a co-founder of the Laboratory of Insurrectionary Imagination (2004 – 2009).

Foto: Sophie Nathan
Foto: Sophie Nathan
Foto: Hannah Hull
Foto: Hannah Hull