MINISEMINAR: KULTURELL BOIKOTT AV ISRAEL


Event Details


ICAHD Norway og Palestinakomiteen i Tromsø inviterer til miniseminar om kulturell boikott av Israel i samarbeid med Vårscenefest 2014
Bakgrunnen for seminaret er Nationaltheatrets mulige samarbeid med det israelske nasjonalteatret Habima.
Vi spør:
• Hva innebærer kulturell boikott av Israel?
• Hvordan bruker staten Israel kultur og kultursamarbeid politisk?
• Hvordan kan kunst -og kulturmiljøer engasjere seg mot den israelske okkupasjonen?
• Hva betyr Nasjonalteaterets samarbeid med Habima i denne sammenheng?
Det vil i tillegg bli visning av filmsnutter fra Freedom Bus, et initiativ fra det palestinske Freedom Theatre som bruker interaktivt teater og kulturell aktivisme for å skape oppmerksomhet om situasjonen i det okkuperte Palestina.
Innledninger ved
• Kirsti Henriksen – AKULBI (nettverket for Akademisk og Kulturell Boikott av Staten Israel)
• Faisal Abu Alhayjaa – skuespiller fra The Freedom Theatre, Jenin/Palestina
• Marius Kolbenstvedt – scenekunstner og deltager på Freedom Bus i Palestina i mars 2014
Nasjonalteateret er også invitert til å stille med innleder.
Gratis inngang. Seminaret holdes på engelsk.