Outpost | Green Ginger, Tobacco Factory Theatres & Figurteatret i Nordland (UK/NO)


Event Details


Scroll down for English text.

“Deliciously absurd comedy.” – Café des Pucerons

“Powerful puppetry…nothing short of astonishing.” – The Stage

“When it’s good, puppetry can achieve spectacular theatrical results. Outpost, is very, very good.” – The Argus

“Utterly absorbing…a very funny comedy.”– The Argus

“A grotesque, darkly funny show. Engaging, rude and quite mad.” – The Fix

“Playful, imaginative and superbly-designed production.” – Theatre Bristol

If you’re drunk on power is it ever possible to sober up? 

Luis Ticker ankommer sitt første oppdrag som grensevakt på en svært avsidesliggende utpost. Hans utrettelige innsats for å opprettholde høy standard på orden og disiplin blir stadig undergravd av hans svært gretne motpart. Når de politiske spenningene plutselig nærmer seg bristepunktet settes grensevaktenes moral på prøve. En hel verden avhenger brått av dem.

Denne morsomme, tankevekkende og imponerende produksjonen ble møtt med kritikerros og storslagne tilbakemeldinger fra publikum under sin europeiske turné i 2014/15.

Engelske Green Ginger samarbeider med Tobacco Factory Theatres (Bristol) og Figurteatret i Nordland (Stamsund) om denne absurde komedien. Grotesk dukketeater og originalskrevet musikk kombineres for å utforske nasjonalisme, lederskap og de ​​forferdelige konsekvensene av å bruke en annen manns toalett.

Forestillingen passer for voksne og barn over 12 år.

Om kunstneren

“Green Ginger push puppetry to the limit 
and then, disturbingly, a bit further” – Terry Gilliam, Monty Python.

Outpost er en forestilling av Green Ginger (UK) i samarbeid med Figurteatret i Nordland (NO) og Tobacco Factory Theatres (UK). Green Ginger vokste ut av Spitting Image som herjet på 80-tallet og blant annet produserte et eget show for BBC og en musikkvideo for det legendariske bandet Genesis med karikerte dukker av Ronald Reagan, Margareth Thatcher og andre statsledere. I Outpost samarbeider Green Ginger med utøvere kjent fra The Lunatics og fra Pickled Image.

Outpost
by Green Ginger (UK) in collaboration with Nordland Visual Theatre (NO) and Tobacco Factory Theatres (UK)

If you’re drunk on power is it ever possible to sober up? 

Luis and BK are stationed at a remote border crossing between their two countries. Luis believes in order and discipline. BK believes in taking things easy. As the political tension climbs towards its breaking point, the guards’ moral are put to the test. A whole world suddenly depends on them.

This funny, thought-provoking and highly skilled production received fantastic audience feedback and critical acclaim during its European tour in 2014/15.

Outpost is a collaboration between Green Ginger, Tobacco Factory Theatres and Nordland Visual Theatre, where absurd comedy and grotesque puppetry combine to explore nationalism, leadership and the terrible consequences of using another man’s toilet.

The performance is suitable for adults and children older than 12 years.

About the artist

“Green Ginger push puppetry to the limit
and then, disturbingly, a bit further” – Terry Gilliam, Monty Python

Green Ginger was born out of Spitting Image, which raged in the 80s and, amongst other achievements, produced a television show for the BBC and a music video for the legendary band Genesis with caricatured dolls depicting Ronald Reagan, Margareth Thatcher and other heads of states. In Outpost, Green Ginger collaborate with performers known from The Lunatics and from Pickled Image.

Adam DJ Laity
Foto: Adam DJ Laity
Adam DJ Laity
Foto: Adam DJ Laity
Adam DJ Laity
Foto: Adam DJ Laity

OUTPOST Trailer from Green Ginger on Vimeo.