POP-OPP BAR


Event Details


TID: Man 27. april – Fre 1. mai kl. 17.00-23.00
STED: Rådstua Teaterhus – Speilsalen
Gratis inngang!

POP-OPP BAR

Vårscenefest inviterer alle våre gjester og publikum til å henge sammen med oss i vår POP-OPP BAR imellom alle forestillinger, diskutere det du har opplev og ta et glass i koselig selskap. Det er tidvis underholdning i vår improviserte bar:

Mandag 27. og torsdag 30. april: TEKSTIMPROKAFÉ kl. 21.00
I RadArts nye konsept får både improvisatører og publikum samme manus. Publikum får ta plass i registolene og blir gitt frie tøyler til å bestemme hvordan de vil se tekstene fremført. En deilig improvisert aften.

Tirsdag 28. april: BABBEL MED BRUKET kl. 20.00
Med 400 sekunder til rådighet presenteres hvert scenekunstprosjekt. Kjapt, effektivt og interessant! Det åpnes for innspill og diskusjon fra salen. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Scenekunstbruk, powered by PechaKucha. De som presenterer seg eller sitt prosjekt er: Dansearena Nord – keðja Hammerfest 2015, Sadio Nor Teater – to kvinner, én skjebne, Teaterterminalen – Forholdet, Figurteatret i Nordland, Mariia Valeeva – Årets residenskunstner er fra Petrozavodsk, Russland og Ferske Scener – Nok en same.

Onsdag 29. april: NYBACHT kl. 19.00
Forum for unge komponister. Slagverker Kristine Hansen jobber utradisjonelt med hovedfokus på samiske instrument og musikkultur. Blodfersk kunstmusikk av unge Tromsø komponister, ledet av prisvinnende komponist Rakel Nystabakk.

Fredag 1. mai: PROTESTVISEKVELD kl. 18.00
Vi gjentar fjorårets nyvinning og samles for å synge våre protester i anledning 1. mai! I år har vi med oss sanger og scenekunstner Eline Petrine til å lede kvelden.

POP-UP BAR

TIME: Mon 27th April – Fri 1st May 17:00-23:00
VENUE: Rådstua Teaterhus – Speilsalen
Free entry!

Vårscenefest invites all of our guests and audiences to hang out together with us at our POP-UP BAR between all the performances. Chat and discuss about what you’ve seen and experienced, and have a drink amongst great company. There’s sometimes entertainment at our improvised bar:

Monday and Thursday: Tekstimprokafé 21:00

In RadArt’s new concept both improvisers and the audience have the same script. The audience takes the director’s chair and is given free will to decide how they want to see the different texts performed. A great improvised evening.

Tuesday: Babbel med Bruket (Babble with Bruket) 20:00
With 400 seconds at disposal, each performing arts project is presented. Quick, efficient and interesting! It is open to the audience for input and discussion. The event is a collaboration with Norsk Scenekunstbruk, powered by PechaKucha.

Wednesday: NyBacht (Newly Bached) 19:00
A forum for young composers. Percussionist Kristine Hansen works in untraditional ways with a main focus on sami instruments and music culture. Raw music by young Tromsø composers, lead by award-winning composer Rakel Nystabakk.

Friday: Protestvisekveld 18:00
We’re repeating last year’s innovation and gather to sing our protests in connection with 1st May! This year we have songs and performing artist Eline Petrine to present the evening.