Queer Up! | Reality Research Center (FIN)


Event Details


Scroll down for English text.

Reality Research Center inviterer til førfest!

Queer up!=

Flenge, Mutasjon, Sprekk, Variasjon, Defekt, Irritert, Ødelagt, Gnidd utover, Rømling, Hårklinikk, Over kanten, Økologi, Gjennomtrengelig, Åpen, Cellulær, Avvikende, Transkjønnet, Trash, Transe, Transformativ, Transkjønnet, Trash, Transe, Bio- hacking, Testosteron, Østrogen, Androgen, Open Source, Saint Don Fake, Fantasi, Farmaco-pornografi, BDSM, Tøyelige grenser, Medfølelse, Nederlag.

Queer Up! er en performativ førfest åpen for alle queer-nyskjerrige mennesker, og personer som er interesserte i å stille spørsmålstegn ved etablerte roller. Publikum inviteres til å ta aktiv del i det som utspiller seg og oppleve performancen fra innsiden. Queer Up! kan også ses som et sosialt eksperiment som studerer, leker med og utfordrer ulike kjønnsroller og oppfatninger av seksualitet.

Queer Up!-festene blir dokumentert i motemagasinets glossy form, med både fotografisk og skriftlig dokumentasjon og performancestudier. Queer Up!-magasinet redigeres av dansekunstner Jarkko Partanen og fotograf Katri Naukkarinen.

Kom og Queer Up!

Du kan komme og gå som du ønsker mellom kl. 18.00–22.00. Aldersgrense 18 år. Det vil holdes en halvtimes uformell etterpåsnakk i Sivertsens kafé i etterkant av performancen.

Av og med: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Jari Koljonen, Janika Kunnari, Maria Oiva, Linda Priha, DJ: Kristiina Männikkö, Lys: Anttoni Halonen, Video: Paavo Virtanen, Spesialrekvisitter: Teo Paaer.

Queer Up! er del av Reality Research Centers research-plan Meanwhile, elsewhere… som i tillegg til Queer Up! består av prosjektene Othering og Art Poison. I arbeidet med Meanwhile, elsewhere… skaper Reality Research Center muligheter til å eksperimentere med andre former for virkelighet og nye måter å være og oppleve seg selv, andre mennesker og verden som omgir oss.

Om kunstneren

Reality Research Center (RRC) er et Helsinkibasert kunstnerkollektiv som arbeider med performancekunst. Deres arbeider har sitt utspring i kritiske perspektiver som benytter seg av performative midler til å observere, utfordre og fornye den omkringliggende virkeligheten. De ser performancekunst både som er verktøy til og som et resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid. RRC produserer årlig flere performanceverk som utvider og bryter opp de gjeldende oppfatningene av virkelighet, så vel som definisjonene av og grensene for teater og performancekunst. Deres arbeider vises i alle typer arenaer og situasjoner, ofte utenfor konvensjonelle scener og visningsrom.

Queer Up!
Reality Research Center (FIN)

Reality Research Center invites you to a pre-party!

Queer Up! =

Fissure, Mutation, Crack, Variation, Faulty, Cranky, Broken, Smudged, Runaway, Hair-clinic, Round the Bend, Ecology, Permeable, Open, Cellular, Perverted, Transgender, Trash, Trance, Transformative, Transgender, Trash, Trance, Biohack, Testosterone, Estrogen, Androgen, Open Source, Saint Don Fake, Fantasy, Pharmacopornography, BDSM, Soft Borders, Compassion, Failure.

Queer up! is a performative pre-party which is open to all queer-curious people and to people who are interested in questioning stable identities. During the Queer Up! evening the audience is invited to actively participate and have a direct experience. The event can also be thought of as a social experiment which studies, plays and challenges different gender roles and sexuality.

Queer up! pre-parties are also documented in a publication in the style of glossy fashion magazines, including both photographic and written documentation and performance studies. The Queer Up! magazine is edited by dance artist Jarkko Partanen and photographer Katri Naukkarinen.

Come and Queer Up!

You may enter and leave the pre-party whenever you like between 6 pm and 10 pm. Age limit 18 years. An after-talk will be held after the pre-party and takes approximately 30 minutes.

Working group: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Jari Koljonen, Janika Kunnari, Maria Oiva, Linda Priha, DJ: Kristiina Männikkö, Lights: Anttoni Halonen, Video: Paavo Virtanen, Special props: Teo Paaer.

Queer Up! is part of Reality Research Center’s research plan Meanwhile, elsewhere… In addition to Queer Up!, the plan consists of two other projects: Othering and Art Prison. During the research plan we create opportunities to experiment with other kinds of realities and other ways of being and experiencing oneself, other people and the surrounding world.

About the artist

Reality Research Center (RRC) is a performing arts collective based in Helsinki, Finland. Their works spring from critical perspectives that use performative means to observe, question and renew the surrounding reality. They see performances both as a tool for and a result of artistic research: RRC produces several performance projects each year which expand and fracture the prevailing concept of reality as well as the borders and definitions of theatre and performance art. Their performances are held in all kinds of spaces and situations, often shunning conventional performance spaces and theatres.

 

 

Being Otherwise – Queer Up! from Alisa Javits on Vimeo.