Ravn (SE/IT)


Event Details


Scroll down for English text

RAVN – En historie som jeg husker den
av Grete Sneltvedt og Silvana Barbarini (FI/IT)

RAVN forteller historier om livet og om døden – fundamentale spørsmål om menneskets eksistens, spørsmål som opptar barn og ungdom, så vel som voksne, som hjelper oss å bedre forstå hva som skjer inni og utenfor oss, og som hjelper oss å hanskes både med hverdagen og med ekstraordinære hendelser.

Gjennom en rekke narrativer forteller Grete Sneltvedt og Silvana Barbarini en ny og helhetlig fortelling om livet, om betydningen av vennskap, om tiden som går og om transformasjoner. Vi får blant annet møte en jente som forsvinner inn i en vegg, en And som får leke med Døden, en gammel mann som har mistet øyet sitt, og mye, mye mer.

Forestillingen er egnet for barn mellom 6 og 12 år, varer 45 minutter og fremføres på norsk.

Barnebøkene Oldefars øye (2007) av Tone Kjærnli, Snill (2002) av Gro Dahle og And, Døden og tulipanen (2007) av Wolf Erlbruch danner grunnlaget for forestillingen.

På scenen: Grete Sneltvedt & Silvana Barbarini. RAVN er skapt av skuespiller Grete Sneltvedt, visuell kunstner EvaMaria Mansnerus, dramaturg Hector Eguia, koreograf Silvana Barbarini og lysdesigner Marco Guidi. Produsert av LumparLab Theatre Association

Lørdag 29. april, 13:00
Kulturhuset, Verkstedet
Etterpåsnakk etter forestillingen

RAVN – A story as I remember it
by Grete Sneltvedt and Silvana Barbarini (FI/IT)

RAVN tells stories of life and death – fundamental questions that concern children and adolescents, as well as adults, and help us better understand what goes on in and around us, and to deal with both everyday life and extraordinary events.

Through a series of narratives, Grete Sneltvedt and Silvana Barbarini tell a new and coherent narrative of life, of the importance of friendship, about the passing of time and transformations. Amongst others, we meet a girl who disappears through a wall, a Duck that gets to play with Death, an old man who has lost his eye, and much, much, more.

The performance is suitable for children ages 6 to 12, lasts for 45 minutes and is performed in Norwegian.

The childrens books Great Grandfather’s eye (2007) by Tone Kjærnli, Nice (2002) by Gro Dahle and The Duck, Death and the Tulip (2007) by Wold Erlbruch, form the foundation of this performance.

On stage: Grete Sneltvedt and Silvana Barbarini. RAVN is created by actor Grete Sneltvedt, visual artist EvaMaria Mansnerus, dramaturge Hector Eguia, choreographer Silvana Barbarini, and lighting designer Marco Guidi. Produced by LumparLab Theatre Association.

Saturday 29. April, 13:00
Kulturhuset, Verkstedet
Aftertalk after the performance