SCENEKUNST SOM MOTSTAND


Event Details


Er scenekunst en samfunnsaktør med styrke? Er all kunst politisk?

Hva er det internasjonale bildet? Er det slik at der konfliktene og tragediene rammer mest brutalt får kunst mest kraft og oppslutning?

Internasjonalt Seminar arrangerer i samarbeid med Vårscenefest en debatt hvor man diskuterer virkninger og muligheter i samfunnet ved bruk av scenekunst som motstand. Panelet er satt sammen av scenekunstnere, samfunnsforskere og kunstkritikere.