SEMINAR – Hvem kan ytre seg om kunst?


Event Details


Varighet: 10.00 – 16.30.

MELD DEG PÅ HER!

SEMINAR – Hvem kan ytre seg om kunst?

Hvilke utfordringer knytter det seg til ambisjonen om at kunsten skal ha en viktig funksjon i vårt demokrati? Hvem skal ha mulighet til å mene noe om kunsten de ser og opplever? Er denne retten begrenset til hvilken formell rolle vi har i samfunnet? Hvor går skillet mellom rolle og privatperson? Og hvor går grensen for hva som er greit å si og ikke si?

I kjølvannet av to nordnorske kulturarrangementer sommeren 2014 oppsto det en bred debatt rundt sensur av og ytringsfrihet om kunst. Hvordan er det nordnorske klima for ytringer om kunst anno 2015?

Seminarets form:
Del 1: Flere korte innledninger om temaet
Del 2: Seminardeltagere deltar i samtaler som er styret av en bordvert.
Del 3: Etter at innleder og seminardeltagere har diskutert ulike gitte problemstillinger – gis det respons fra bordsamtalene i plenum.

Dato: Torsdag 30. april
Tid: kl 10.00-16.30
Sted: Hålogaland Teater, seminarert er gratis inkludert lunsj.

Innledere:

Anki Gerhardsen, journalist og kunstkritiker
Kristin Bjørn, scenekunster og daglig leder
Nina Wester, teatersjef Hålogaland Teater
Bent Bjørn, scenekunstner
Britt Kramvig, professor Universitetet i Tromsø
Sidsel Pape, seniorrådgiver Norsk kulturråd
Hild Marit Olsen, fylkesråd i Nordland fylkeskommune (innlegg video)
Anders Johan Isachsen, journalist, selvstendig næringdrivende og nestleder styret i Festspillene i Nord-Norge
Hanne Hammer Stien, universitetslektor og freelance kritiker, skribent og kurator

Flere innledere kommer.

Moderatorer:
Leif Magne Tangen, intendant Tromsø Kunstforening
Elin Danielsen, rådgiver Hålogaland Amatørteaterselskap

Bordverter:
Irene Rasmussen, billedkunster
Tone Fjereide, billedkunster og styremedlem NNBK
Flere bordverter kommer

Arrangører: Nord-Norske Bildende Kunstnere, RadArt og HATS
Samarbeidspartnere: Hålogaland teater og Tromsø Kunstforening
Seminaret er støttet av Fritt Ord.