Stat og ekstase (NO)


Event Details


Scroll down for English text

STAT OG EKSTASE
av Tombre/Næss/Haugen/Malstaf/Sjølie Sveen

Undersøkelser av nye arbeidsmetoder, søken etter felleskap, møter med uttrykk på tvers av et jeg og et vi var noe av utgangspunktet for dette ambisiøse arbeidet. Premieren skjedde i et industrilokale under Festspillene i Nord-Norge i 2016, og høstet lovord. Nå er Stat og Ekstase klar for andre nedslag, denne gangen i Peripheral Centre på toppen av Tromsøya, og med større nærhet til både natur og folk, spør vi oss igjen: Hvordan har staten det? Hvem eier ekstasen i dag?

Etter tre dagers arbeid kommer vi til å ha få svar, men kan likevel tenke oss å dele prosessen.

Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf, Tale Næss, Amund Sjølie Sveen og Jon Tombre inviterer til arbeidsdemonstrasjon 25. april 2017 klokken 18.00 i Peripheral Centre.

Tirsdag 25. april, 10:00
Peripheral Centre, Barduveien 29
Etterpåsnakk etter visningen
Visningen er gratis

STATE AND ECSTASY
By Tombre/Næss/ Haugen/Malstaf/Sjølie Sveen

Explorations of new working methods, the search of community, encounters with expressions across an I and a we – these were all starting points for this ambitious work. The premiere found place at an industrial site in Harstad during the Arctic Arts Festival in 2016, and earned great praise. Now, STATE AND ECSTASY is ready to be revisited, this time at Peripheral Centre at the summit of the Tromsø Island, and in closer proximity to both nature and people it asks again: How does the state fare? Who owns ecstasy today?

After three days of work, there will be few answers provided, but much to share about the process.

Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf, Tale Næss, Amund Sjølie Sveen and Jon Tombre invite to a work demonstration 25. April, 18:00 at Peripheral Centre.

Tuesday 25. April, 18:00
Peripheral Centre, Barduveien 29
Aftertalk after the showing
Free admission