There is a noise (NO)


Event Details


Scroll down for English text

There is a Noise
av Hestnes/Popović (NO)

“Husker du noe av det?” er utgangspunktet for denne forestillingen. Fra dagboken til en 16 år gammel farmor i 1945, til et barns flukt fra krig i Sarajevo og til Norge i dag undersøker THERE IS A NOISE hvordan en personlig historie kan ses i en større kollektiv historiefortelling og mulighetene for å relatere til den. Vi inviterer publikum til å sitte med oss rundt et dekket bord, mens vi serverer nystekte vafler og historier.

THERE IS A NOISE inviterer inn til et minne, og undersøker gråsonen mellom det man vet er sant, det man har hørt og det man så vidt kan huske gjennom akkurat den ene spesielle lukten. Det fremhever det komplekse i å bære en krigshistorie med seg som ung, og deler forvirringen og rastløsheten som det å forlate et hjem i ung alder innebærer.

Freya Sif Hestnes og Marina Popović startet sitt kunstneriske samarbeid på Akademi for Scenekunst, hvor begge ble uteksaminert i 2016, henholdsvis som scenograf og skuespiller. Gjennom felles interesse for hukommelse, identitet og den enkeltes plass i det kollektive, undersøker de dokumentarisk materiale som utgangspunkt for komposisjon og sanselige rom. Lyddesigner og musiker Marianna Sangita Røe ble invitert til å skape et taktilt lydbilde som en fysisk og romlig manifestasjon. Samarbeidet de tre i mellom fortsetter i framtidige prosjekt. 

Tekst, idé og produksjon: Freya Sif Hestnes og Marina Popović
Utøvere: Freya Sif Hestnes og Marina Popović
Lyddesign: Marianna Sangita Røe

Mandag 24. april kl. 20:30
Etterpåsnakk etter visningen
Kulturhuset, Verkstedet

THERE IS A NOISE
by Hestnes/Popović (NO)

”Do you remember any of it?” is the starting point of this performance. From the diary of a then 16 year-old grandmother in 1945, to a child’s escape from war in Sarajevo, to Norway today, THERE IS A NOISE examines how a personal story can be seen in a larger collective narrative and the possibilities to relate to it. The audience are invited to sit with the performers around a table, where warm waffles and stories are served.

THERE IS A NOISE is an invitation to a memory, and explores the landscape between what we know to be true, what we heard and that which we can barely remember through just that one particular smell. It highlights the complexity in carrying a story of war since childhood, and shares the confusion and restlessness of leaving a home.

Freya Sif Hestnes and Marina Popović started their artistic collaboration at the Norwegian Theatre Academy, where they both graduated in 2016, respectively as scenographer and actor. Through a common interest in memory, identity and the individual’s place in the collective, they explore documentary material as a starting point for composition and sensory space. Sound designer and musician Marianna Sangita has created a tactile soundscape for the performance.

Text, idea, production and performers: Freya Sif Hestnes and Marina Popović. Sound design: Marianna Sangita Røe.

Monday 24. April, 20:30
Kulturhuset, Verkstedet
Aftertalk after the performance