Vilje (NO)


Event Details

This event finished on 29 April 2017


Scroll down for English text
Foto: Marius Fiskum
www.mariusfiskum.no

Vilje
– til transformasjon
av Vilje Produksjoner (NO)

En improvisert solokonsertforestilling med dans, loopboks, pedaler og kabler.

Mennesket erfarer verden gjennom sin egen kropp – gjennom en iboende Vilje til å leve. Vilje i kroppen beveger oss i handling og transformasjon. Vilje er eksistensielt for vår væren i verden. Med Viljen til å leve søker mennesket mot å delta, å være en del av et fellesskap, å være inkludert.

Vilje er en personlig utforskning av det å stå alene i møte med eksistensielle veiskiller i livet og det å gi seg hen til transformasjonen.

Margunn Kilde arbeider interdisiplinært med dans og sang. I arbeidet fokuserer hun spesielt på de emosjonelle og fysiologiske båndene mellom kroppens bevegelser og vokal lyd. Hun har en holistisk tilnærming til arbeidet og henter inspirasjon fra ulike vitenskapelige retninger som filosofi, psykologi, musikk, matematikk og sosiologi. Med seg i Vilje har Kilde med seg tekniker Antonio Morgado.

24.–29. April
URPREMIERE mandag
18 alle dager, samt kl. 14 onsdag og lørdag (Varighet: 45 min.)
Tromsø Kunstforening

VILJE
– will to transformation
by Vilje Produksjoner (NO)

An improvised solo concert with dance, loop box, pedals and cables.

Man experiences the world through its body – through an inherent will to live. Will moves us into action and transformation. Will is essential to our existence. Will the will to live, man seeks to participate, to belong, to be included.

VILJE is a personal exploration of what it means to face existential crossroads and surrender to transformation.

Margunn Kilde works interdiciplinaty with dance and song. In her work, she focuses particularly on the emotional and physiological bonds between the movement of the body and vocal sound. She takes a holistic approach to her work and draws inspiration from various subjects, such as philosophy, psychology, music, mathematics, and sociology. Technician: Antonio Morgado.

Monday 24. April, 18:00 PREMIERE
Tuesday 25. April, 18:00
Wednesday 26. April, 14:00 and 18:00
Thursday 27. April, 18:00
Friday 28. April, 18:00
Saturday 29. April, 14:00 and 18:00
Tromsø Kunstforening