Vilkår for frivillige ved Vårscenefest

Vilkår for frivillig arbeid under Vårscenefest 2019

Ved å godkjenne vilkårene for frivillig arbeid under Vårscenefest 2019 forplikter jeg meg til følgende:

  • Jeg møter opp presis, edru og klar til alle vaktene jeg og festivalen har blitt enige om, og jobber ut avtalt arbeidstid.
  • Dersom jeg blir syk eller forsinket til min vakt skal jeg varsle frivilligkoordinator umiddelbart.
  • Jeg forstår at jeg er en representant for festivalen og at informasjon jeg tilegner meg på jobb er taushetsbelagt.

Vårscenefest 2019 forplikter seg til å gi deg som frivillig:

  • Akkrediteringskort
  • Festivalmerch
  • Frivilligfest

Jeg forstår at dersom jeg henter ut mitt akkrediteringskort, men ikke møter til vakter som avtalt, så blir jeg fakturert for kortets verdi.

Ved elektronisk godkjennelse av denne avtalen forpliktes Vårscenefest og frivillig til å holde sin del av avtalen. I tillegg forsikres du som arbeider på Vårscenefest. Ved eventuell skade i festivalsammenheng plikter du å melde i fra til frivilligkoordiantor, og dere skal sammen fylle inn skadeskjema.

Til frivilligsiden