Om årets festival

Vårscenefest 2019

Tromsø 30.04-04.05

I 2019 velger vi å undersøke begrepet TILLIT.

Vi spør: «Hvem stoler du på?»

Bakgrunnen for valg av tema for Vårscenefest 2019 er at idéer og følelser knyttet til fellesskap er i bevegelse. Vi registrerer et økt behov for å bekrefte hvilket fellesskap man er en del av, og denne bekreftelsesprosessen er i ferd med å redefinere samfunnsstrukturene. Er dette en motreaksjon på en hyperindividualistisk tid der vi har blitt veldig ensomme og utslitte i vår jakt på selvrealisering? Er det en opplevelse av at vår verden og kulturelle identitet er truet som gjør at vi søker beskyttelse i nærmere og tettere fellesskap? Leter vi etter en ny form for vellykkethet? Eller er det forflytningen av makt i samfunnet som gjør at noen mister sin posisjon og slår seg sammen i et forsøk på å beholde makta?

Samtidig som trangen etter å tilhøre en gruppe øker, leser vi en økende skepsis mot politikere og media. Konsekvensene av dette er at troen på et større fellesskap svinner, samfunnet polariseres, vi opplever økte spenninger mellom grupper og demokratiet svekkes. Disse tankene ønsker vi å diskutere gjennom scenekunst under Vårscenefest 2019.

Programrådet for Vårscenefest 2019 består av Ida Løken Valkeapää (leder), Anniken Romuld, Åsne Storli, Kristine Myhre Tunheim, Audun Skog (representant for Rådstua Teaterhus) og Lina Killingdalen (vara).

Bli med og del dine Vårscenefest-øyeblikk på Instagram – #vårscenefest