Om festivalen

Vårscenefest er en årlig scenekunstfestival som arrangeres av RadArt og Rådstua Teaterhus. Festivalen arrangeres for 7. gang i 2017.

RadArt er en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere og kulturnæringsaktører, med medlemmer fra hele landsdelen. RadArt jobber for å styrke og fremme den frie scenekunsten i nord. Vår visjon er å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, risikovillig og nyskapende scenekunst av høy kvalitet.

Rådstua er et levende teaterhus med programmerende scene i hjertet av Tromsø. Rådstua Teaterhus skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med teater. Huset skal være et visningssted hvor byens befolkning får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst.

Følg oss resten av året på:
www.radart.no
www.raadstua.no

Tema for Vårscenefest 2017 er: ?

Programrådet 2017 har bestått av:
Ingvill Fossheim, leder (RadArt)
Bernt Bjørn, leder (RadArt)

Stein Bjørn (Rådstua Teaterhus)
Anne Katrine Haugen (RadArt)
Ida Løken Valkeapää (RadArt)

Festivalstab 2017:
Ingvill Fossheim og Bernt Bjørn, programrådsleder
Stein Bjørn, produsent Vårscenefest

Audun Skog, produsent Rådstua Teaterhus
Martin Osima, daglig leder på Rådstua Teaterhus
Åsne Storli, markedsføringsansvarlig

Elise Hammari, frivilligansvarlig

Johanne Isefiær McDougall, presse/pr-ansvarlig

VELKOMMEN TIL EN FESTIVAL SOM INSPIRERER OG VEKKER TANKEN!