Om festivalen

Vårscenefest er en årlig scenekunstfestival som arrangeres av RadArt og Rådstua Teaterhus. Festivalen arrangeres for 9. gang i 2019.

RadArt er en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere og kulturnæringsaktører, med medlemmer fra hele landsdelen. RadArt jobber for å styrke og fremme den frie scenekunsten i nord. Vår visjon er å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, risikovillig og nyskapende scenekunst av høy kvalitet.

Rådstua er et levende teaterhus med programmerende scene i hjertet av Tromsø. Rådstua Teaterhus skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med teater. Huset skal være et visningssted hvor byens befolkning får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst.

Følg oss resten av året på:
www.radart.no
www.raadstua.no