GO TO SLEEP, GODDAMNIT! av The Krumple

Go to Sleep, Goddamnit! finn stad i ei lita provinsiell kyrkje, der den daglege rutina blir påverka av sviktande besøkstal og ei stadig minkande kollektkasse. Tvila og spørsmåla kjem sakte krypande grunna mangel på teikn frå oven. Den desillusjonerte presten kjempar ein kamp mot seg sjølv, Gud og hodeputene sine medan han fell djupare og djupare inn i ei eksistensiell krise. Nonnene er plaga av kjedsomheit og nysgjerrigheit, dinosaurar dukker opp på Noas ark og nokon planlegg å brenne ned kyrkja. Ved hjelp av heilmasker, marionetter, freidig fysikalitet og utan eitt einaste ytra ord, utforskar The Krumple problemstillinga “Kva gjer ein når eins livsgrunnlag mistar meining og verdi?”

Spilles fredag 26. og lørdag 27.april kl 18:00.

Omtaler om GO TO SLEEP, GODDAMNIT!:

“The show portrays both the agony and ecstasy of humanity as simply, vulnerably, and beautifully as I’ve ever seen”
– Theatre Is

Easy (NYC)

“A fantastic piece of theatre.”

 

– Female Arts (London)

“Using beautiful full masks and no words, this performance is best just experienced.

It’s quality physical theatre that reaches true heights.”

– Broadway Baby (London)

OM JULETILBUD

Vi er glade for å kunne tilby vårt publikum et juletilbud som varer frem til 1. Januar. Kun kr 200 pr billett til denne forestillingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.