I den mørke time / intervju med Liv Kristin Holmberg

Vårscenefest 2018. Onsdag 25. april og torsdag 26. april. 2018 – Tromsø Domkirke, nattestid. Tre stykker er til stede inne i kirkerommet: en publikummer, en performancekunstner og en assistent. Bli med på et rituale for å komme mørket i møte.

foto: Bjarte Bjørkom

Vårscenefest stiller under årets festival spørsmålene Hva tror du på? Hva er din virkelighet? og vi er glad for å ha performancekunstner og organist Liv Kristin Holmberg med på årets program. Holmberg har i flere år jobbet med ulike performative uttrykk i kirkerom, og er ikke redd for de store spørsmålene og virkemidlene.

Holmberg er delvis bosatt i Berlin, og møter oss på en kafe i sitt hjemområde Schöneberg.

– Jeg ønsker meg flere situasjoner hvor vi kan snakke om døden, sier hun.

Les Tenebres er en anledning til å oppleve sin egen dødelighet, og reflektere over livet, og ikke minst for deltagerne å snakke om det i etterkant.

– Helt fra jeg var barn har jeg vært opptatt av døden. Jeg kunne ligge våken og kjenne på den skremmende innsikten over at jeg faktisk lever, og derfor også skal dø. De andre så ut til å synes det var helt normalt å være levende, noe jeg syntes var underlig, sier Holmberg.

Holmberg hadde et behov for å finne likesinnede, og fant det i filosofien.

– Da jeg studerte filosofi i Berlin oppdaget jeg Heidegger. Han beskrev det jeg opplevde som barn. Men han hadde et positivt blikk på dødsangsten. Selve livet oppstår når vi forstår endeligheten ved livet, sier Holmberg.

Les Tenebres er én av satsene av den franske komponisten Olivier Messiaen sitt siste verk for orgel, som Holmberg spiller under forestillingen.

– Les Tenebres betyr «den mørke timen», selve dødsøyeblikket. Begrepet refererer til da Jesus dør på korset, sier hun.

Kunst fra det personlige

«Les Tenebres» tar utgangspunkt i hennes egen tenkning rundt døden.

– Har man et problem, kan man lage kunst av det. For kunsten er for meg et rom der det er mulig å transformere noe negative til noe meningsfullt. Fra jeg var liten har jeg vært redd for å dø. Døden er for meg selve livsmysteriet, og angsten oppstår fordi man ikke vet hva døden er, sier hun.

Med bakgrunn som organist er kirkeorgel en viktig del av opplevelsen. Men dette er ikke den eneste grunnen til at dette skjer i kirken.

– Jeg bruker kirkerommet blant annet fordi kirkens ritualer og liturgi skaper et dramaturgisk skjelett, og fordi kirkerommet er et rituelt rom som er skapt for transformative hendelser, sier hun.

Protestantismen tilbyr en annen mulighet for utforsking av kunst i kirkerom enn katolisismen.

Samtidig finnes det en begrensning.

– Protestantismen er på mange vis mer fornuftsbasert. En konsekvens kan da være at mysteriet forsvinner. Jeg er opptatt av at vi skal se på mysteriet, og ikke nødvendigvis løse det eller dekonstruere det. Jeg kjenner på en lengsel etter det transcendentale, etter metafysikk, og et ønske om å tro på noe. Og selv om jeg ikke finner denne troen, ønsker og håper jeg at kirkerommet kan romme min egen tvil og undring, sier Holmberg.

Gi opp kontroll

Det som kreves av deltagerne på «Les Tenebres», er at de våger å gi seg hen.

– Tillit er en betingelse for å kunne overgi seg til ritualet. Det handler på et vis om å gi avkall på kontroll for en stund i livet, sier hun. Det sanselige aspektet er også viktig.

– Vi er overstimulert av visualitet i dag. Synet har på mange vis en forrang. Jeg er interessert i de andre sansene. Mørket åpner opp for de andre sansene, sier hun.

– Det er viktig for meg å understreke at man likevel ikke gir opp sin vilje under performancen. Man kan når som helst avbryte, selv om det har bare hendt én gang tidligere, sier hun.

Dagen etter performancene arrangeres det gravøl, hvor deltagerne kan komme sammen for å snakke om opplevelsene. I Tromsø vil dette møtet være åpent for alle som ønsker å være med på samtalen.

– Det er godt oppmøte, kanskje to tredjedeler av de som har deltatt har kommet når jeg har gjort dette tidligere. Jeg synes det er viktig å møtes i etterkant, slik at de som har deltatt både kan ha en mulighet til å stille meg spørsmål, og at vi kan ha en samtale i fellesskap om opplevelsen.

Nøyaktig hva vil oppleve under Les Tenebres, opplyses det ikke om på forhånd.

– Det er viktig, som ellers i livet, at man ikke alltid vet hva som venter, sier Holmberg.

Les Tenebres har tidligere vært arrangert i Oslo, Bergen og Berlin og kan oppleves under Vårscenefest nattestid i Tromsø den 25. og 26. april.

Forestillingen er gratis, og man melder seg på ved å sende sms til 971 95 857 og du vil få tildelt tidspunkt for oppmøte.

Intervjuere: Therese Bakkevoll og Ron Røstad

Leave a Reply

Your email address will not be published.