Om Scenetekstivalen

Scenetekstivalen inviterer deg inn i dramatikernes arbeidsrom og er en del av Vårscenefest annethvert år. I 2015 arrangeres ikke Scenetekstivalen.

Scenetekstival 600_web

 

 

 

Programmet fra Scenetekstivalen 2014 finner du her.

Scenetekstival 600_web

Med et toppet lag av skuespillere som formidler nyskrevne teater manus, kan du i tre dageroppleve ferske tekster, lesninger, live hørespill og stunt. Musikere og scenografer bidrar på uventede vis. Det blir møter, spontane innfall og høyt engasjement når tekst, formidlere og forfattere møter publikum i uformelle omgivelser. Under mottoet Drama til folket formidles utvalgte tekster på steder der scenekunsten vanligvis ikke opptrer.

Scenetekstivalen er en del av Vårscenefest hvert andre år, og arrangeres i tidsrommet 28. – 30. april 2014. Festivalen er et samarbeid mellom Stiftelsen Ferske Scener og Dramatikkens Hus. I år er Tromsø Bibliotek med som samarbeidspartner for første gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.