Open Call 2019

*scroll down for English text*

Scenekunstfestivalen VÅRSCENEFEST 2019 vil gå av stabelen i Tromsø 1 – 4. mai. Festivalen programmeres med INKLUDERING som et overordnet tema 2017-2019, som vi belyser fra ulike vinkler. I 2019 ønsker vi at festivalen skal fokusere på TILLIT ; Hvem stoler du på?. Vårscenefest har Rådstua Teaterhus som hovedarena, men ettersom bygget skal renoveres leter vi denne gangen spesielt etter forestillinger som ikke krever avansert teknikk.

Frist for å sende inn forslag er 1. mai 2018. 

Send til programraad@radart.noVi gleder oss til å høre fra dere!

TEMATIKK 2019

I perioden 2017-2019 har VÅRSCENEFEST hatt INKLUDERING som et overordnet tema. Hvert år har vi forsøkt å belyse temaet fra ulike vinkler og perspektiv. I 2017 fokuserte vi på «migrasjon» i ordets videste forstand. Flyktningesituasjonen i Europa og verden hadde fått en ny aktualitet, og dette ønsket vi å drøfte i en større kontekst. Gjennom festivalens program ville vi spørre både publikum og oss selv: «Hvor er du på vei?». I 2018 diskuterer vi tro og virkelighet. Vi spør «Hva tror du på? Hva er din virkelighet?», som en inngang til å reflektere rundt hvordan snart 7,5 milliarder mennesker med ulike måter å oppleve sin virkeligehet på skal leve på samme klode. I 2019 velger vi å undersøke begrepet TILLIT. Vi spør: «Hvem stoler du på?» 

Bakgrunnen for valg av tema for Vårscenefest 2019 er at idéer og følelser knyttet til fellesskap er i bevegelse. Vi registrerer et økt behov for å bekrefte hvilket fellesskap man er en del av, og denne bekreftelsesprosessen er i ferd med å redefinere samfunnsstrukturene. Er dette en motreaksjon på en hyperindividualistisk tid der vi har blitt veldig ensomme og utslitte i vår jakt på selvrealisering? Er det en opplevelse av at vår verden og kulturelle identitet er truet som gjør at vi søker beskyttelse i nærmere og tettere fellesskap? Leter vi etter en ny form for vellykkethet? Eller er det forflytningen av makt i samfunnet som gjør at noen mister sin posisjon og slår seg sammen i et forsøk på å beholde makta?

Samtidig som trangen etter å tilhøre en gruppe øker, leser vi en økende skepsis mot politikere og media. Konsekvensene av dette er at troen på et større fellesskap svinner, samfunnet polariseres, vi opplever økte spenninger mellom grupper og demokratiet svekkes. Disse tankene ønsker vi å diskutere gjennom scenekunst under Vårscenefest 2019.

Programrådet for Vårscenefest 2019 består av Ida Løken Valkeapää (leder), Anniken Romuld, Åsne Storli, Kristine Myhre Tunheim, Audun Skog (representant for Rådstua Teaterhus) og Lina Killingdalen (vara).

OPEN CALL – VÅRSCENEFEST 2019

The Tromsø Performing Arts Festival VÅRSCENEFEST 2019 will take place from the 1st – 4th of May. The programme has had INCLUSION as an overall theme 2017-2019, that has been approached from different angles. In 2019 we focus on “TRUST ; Who do you trust?”. The festival traditionally takes place at Rådstua Teaterhus, but in 2019 the theatre is undergoing renovations, so this time we are mostly looking for performances that don´t require advanced technical facilities.

The deadline for applicants is the 1st of May 2018. Please send your application to programraad@radart.no.

If you would like to know more, please feel free to contact us.

We are looking forward to hearing from you!