SCENETEKSTIVALEN

Scenetekstivalen inviterer deg inn i dramatikernes arbeidsrom og er en del av Vårscenefest annethvert år. I 2015 arrangeres ikke Scenetekstivalen.

Scenetekstival 600_web

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.