VÅRSCENEFEST 2018 – TRO OG VIRKELIGHET

Vårscenefest – 25. til 28. april 2018

Vårscenefest har vokst seg til å bli en viktig scenekunstfestival. I 2016 vant festivalen Amnesty International Norge Region Nord sin Menneskerettspris for å ha bidratt til å skape debatt om menneskerettighetsspørsmål.  Også i år skal vi gjøre vårt for å opplyse og debattere, med temaet TRO OG VIRKELIGHET.

Hva tror du på? Hva er din virkelighet?

På neste års festival vises forestillinger som presenterer ulike virkeligheter og ulike trosretninger fra vårt eget samfunn, og fra andre steder hvor virkeligheten er ganske annerledes. Vi ønsker at opplevelser på festivalen skal i større grad bevisstgjøre oss på at vi tror på ulike ting og opplever virkeligheten forskjellig.

Samfunnet endres hele tiden. Fellesskapstanken og dugnadsånden som var toneangivende fra 2. verdenskrig er svekket. Det samme er tilliten til styresmaktene. Statskirken er lagt ned. Vi henter våre verdensbilder i Facebook-jungelen hvor alle har rett til å uttale seg på lik linje, framfor fra aviser med fagutdannede journalister og vurderende redaksjoner. Hva gjør dette med folks virkelighetsoppfatning? Kanskje får vi mer eklektiske og samtidig selektive virkelighetsoppfatninger? Vi velger å tro på det som allerede passer inn i vår virkelighet. Gjør dette virkelighetsoppfatningene enda mer individuelle og sprikende enn tidligere?

Hvordan skal vi kunne leve fredelig side om side i et inkluderende samfunn når vi har ulike oppfatninger om virkeligheten? Dette skal vi diskutere på neste års festival.

Leave a Reply

Your email address will not be published.